Στις 3 Μαΐου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, θα εορταστεί η µνήµη του προστάτη του Στρατού Ξηράς, Μεγαλοµάρτυρα Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, στην έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ (Στρατόπεδο «ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ»).

Το πρόγραµµα του εορτασµού περιλαµβάνει ∆οξολογία στον χώρο του Ηρώου του Στρατοπέδου, ανάγνωση της Ηµερήσιας ∆ιαταγής του Αρχηγού ΓΕΣ και κατάθεση στεφάνου από τον ∆ιοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλώρο.

Στον εορτασµό έχουν προσκληθεί να παραστούν οι Θρησκευτικές, Πολιτικές και Τοπικές Αρχές της Λάρισας.