Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κ. Ιωάννης Μπενίσης υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΝ και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε σχετικά με την παροχή εργαστηριακής υποστήριξης εκ μέρους της ΕΥΠΑΠ, σε ό,τι αφορά την εκτέλεση μικροβιολογικών και χημικών ελέγχων σε δείγματα νερού, που χρησιμοποιείται από μονάδες του ΠΝ, με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.