Νέος Αρχηγός του Α/ΤΑ ορίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες ο Αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, έως τώρα Κλαδάρχης του Δ’ Κλάδου του ΓΕΑ και καταγόμενος από την Ελασσόνα.

Ο Υποπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης  ήταν  μέχρι σήμερα ο Διευθυντής του Δ΄ Κλάδου (Πολιτικής και Σχεδίασης) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Επίσης  ήταν υπεύθυνος για θέματα Οργάνωσης, Αμυντικής Σχεδίασης και Προγραμματισμού, Ανάπτυξης – Σχεδίασης και Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού καθώς και για θέματα Εφοδιαστικής Υποστήριξης.

Εκπαίδευση
Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1979 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1983.
Είναι απόφοιτος:

 • του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους (ΣΠΑ/ΣΕΕ)
 • της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων (ΣΠΑ/Κ)
 • της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων (ΣΠΑ/Α)
 • του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΚΕΑΤ/ΣΗΠ)
 • του Διακλαδικού Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΚΕΑΤ/ΔΣΗΠ)

Τοποθετήσεις

 • Μάρτιος 2015: Διευθυντής του Κλάδου Πολιτικής και Σχεδίασης του ΓΕΑ (ΓΕΑ/Δ΄ΚΛ)
 • Απρίλιος 2014 – Μάρτιος 2015: Επιτελάρχης του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)
 • Απρίλιος 2013 – Απρίλιος 2014: Διευθυντής του Κλάδου Επιχειρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α΄ΚΛ)
 • Αύγουστος 2012 – Απρίλιος 2013: Διοικητής της 110ΠΜ
 • Μάρτιος 2011 – Αύγουστος 2012: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Σχεδίασης – Επιχειρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α1)
 • Ιούλιος 2010 – Μάρτιος 2011: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Σχεδίασης – Επιχειρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α1)
 • Ιούλιος 2008 – Ιούλιος 2010: Υποδιοικητής της 110ΠΜ
 • Οκτώβριος 2007 – Ιούλιος 2008: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης του ΕΚΑΕ
 • Δεκέμβριος 2004 – Οκτώβριος 2007: Επιτελής στο NATO Allied Command Transformation Headquarters, ΗΠΑ
 • Ιούλιος 2004 – Δεκέμβριος 2004: Επιτελής στο ΑΤΑ
 • Μάρτιος 2002 – Ιούλιος 2004: Διοικητής της 110ΠΜ/346Μ
 • Ιούλιος 1998 – Μάρτιος 2002: Επιτελής στη Διεύθυνση Αεράμυνας – Επιβίωσης του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α4)
 • Αύγουστος 1996 – Ιούλιος 1998: Αξιωματικός Επιχειρήσεων της 111ΠΜ/330Μ
 • Ιανουάριος 1990 – Αύγουστος 1996: 111ΠΜ/330Μ σε αεροσκάφη F-16 Block 30
 • Νοέμβριος 1983 – Ιανουάριος 1990: 110ΠΜ/337ΜΠΚ σε αεροσκάφη F-4E
 • Ιούνιος 1983 – Νοέμβριος 1983: 117ΠΜ/Σμήνος Μετεκπαίδευσης σε αεροσκάφη F-4E

Πτητικά Καθήκοντα

 • Έχει συμπληρώσει πάνω από 3200 ώρες πτήσης.
 • Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, T-37B/C, T-2E, T-33A/B, F-4E και F-16C/D.